הדואליות של האור – ומשוואות מקסוול

 

שלום רב.

כידוע, ממשוואות מקסוול נובע – שהאור הוא גל אלקטרומגנטי. 

1. האם ניתן למצוא "רמז" במשוואות אלה – לדואליות של האור?

2. האם ניתן למצוא במשוואות אלה – התעלמות מהדואליות של האור?

בברכה, 
משה אבי יאיר

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן