הגנה של יוני פלואור על קליפת ביצה

שלום, במסגרת עבודת חקר בכימיה רציתי לשאול: באנלוגיה בין קליפת ביצה לשן מתייחסים להרכב קליפת הביצה- CaCO3 בעוד שבשן מדובר בהידרוקסילאפטיט Ca10(PO4)6(OH)2. אני מבינה שיוני הפלואור עושים החלפה עם יוני ההידרוקסיל בשן. איך החלפה זו באה לידי ביטוי בקליפת הביצה המורכבת מסידן פחמתי?

כתיבת תגובה