הגנה של יוני פלואור על קליפת ביצה

שלום, במסגרת עבודת חקר בכימיה רציתי לשאול: באנלוגיה בין קליפת ביצה לשן מתייחסים להרכב קליפת הביצה- CaCO3 בעוד שבשן מדובר בהידרוקסילאפטיט Ca10(PO4)6(OH)2. אני מבינה שיוני הפלואור עושים החלפה עם יוני ההידרוקסיל בשן. איך החלפה זו באה לידי ביטוי בקליפת הביצה המורכבת מסידן פחמתי?

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן