הגדרת חומצה – שאלת המשך

תודה על התשובה המפורטת השאלה הייתה בדיוק בהיבט הפורמלי – הגדרות. אין חולק על מהות התהליך.
האם כאשר ברונסטד מגדיר חומצה כחומר המאבד פרוטון, האם יש בהגדרה התניה של בסיס בתהליך, או קביעה שהפרוטון נקשר לבסיס? לכן שאלתי. האם יש מקור האומר, שחומצה מוגדרת כך בתנאי שיש גם בסיס.

תודה, נעמי

דילוג לתוכן