הגדרה חומצה לפי ברונסטד ולאורי בתגובה כמחמצן

שלום רב
אבקש תשובת המוממחה לדילמה הבאה:
על פי ברונסטד ולאורי חומצה הוא חומר המאבד פרוטון בתהליך.
בתהליכי תמיסות של חומצות עם מתכות, מאבדים יוני הידרוניום פרוטון. הפרוטון עובר חיזור ע"י המתכת ומתקבל מימן. שאלתי:
האם ניתן לומר כי יוני הידרוניום פועלים גם כחומצה וגם כמחמצן, אף שאין בסיס בתהליך זה, או אף שהתהליך אינו תהליך חומצה בסיס אלא חמצון חיזור.
תודה, נעמי

כתיבת תגובה