האם פוטון יכול ליפול על כדור הארץ בגלל שהאנרגיה שלו קטנה מאנרית הבריחה

כידוע מהירות הבריחה מכדור הארץ היא כ-11 ק"מ שניה. בחישוב מהירות הבריחה מתקיים שהאנרגיה הקינטית של הטיל תהיה גבוהה מהאנרגיה הפוטנציאלית של כדור הארץ. ואז ממכניקה ניוטונית מוצאים את מהירות הבריחה.נניח כי לפוטון יש אנרגיה


E=hfאבל התדר כה נמוך שהאנרגיה קטנה מהאנרגיה הפוטנציאלית של כדור הארץ? שאלה האם פוטון כזה יפול על כדור הארץ או לאדילוג לתוכן