האם ניתן לבדוק פעילות קטלאז בגוף בעזרת הרוק

אנחנו עושים עבודת חקר ורצינו לבדוק את השפעת הפעילות הגופנית על קצב הנשימה התאית וחשבנו להשתמש בפעילות הקטלאז כמדד לזה.

האם זה ניתן לביצוע?

תודה גי"ל

דילוג לתוכן