האם כאשר רמת הסידן בדם גבוהה מהתקין, ייכנסו יותר יוני סידן לתא ?

האם כאשר רמת הסידן בדם גבוהה מהתקין, ייכנסו יותר יוני סידן לתא, דרך התעלות, בהשוואה למצב שרמת הסידן בדם תקינה ,
בהינתן שכל שאר הפרמטרים זהים ?

דילוג לתוכן