האם זו גם תגובת חומצה בסיס?

שלום רב,

להלן התגובה:

2H3O+(aq)  + S2O32(aq)  => 3H2O(l) + SO2(g)  + 1/8S8(s)

 

מתוארת תגובת חימצון חיזור כי יש שינוי במספר החימצון של הגופרית והיא גם מוסרת וגם מקבלת אלקטרונים – תגובת חימצון חיזור עצמי.

אך האם זו גם תגובת חומצה בסיס? האם יש פה מעבר פרוטון? האם יוני התיוסולפט משמשים כבסיס? 

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן