האם אפשר ליצור רקמת מוח מתאי גזע?

האם אפשרי לגרום לחלוקה והתמיינות של תאי גזע לתאי עצב, ובסופו של דבר להשתיל את הרקמה?
הרי תאי גזע הם תאים שעדיין לא התמיינות, ולכן מדוע שתהיה סיבה שהם לא יכולות להתחיל לנוירונים?
או שהמשימה הקשה היא החיבור עצמו? שהרי זו היא מערכת שלמה ומחוברת, ואי אפשר להוסיף לה נספח?

כתיבת תגובה