דישון בגידולי שדה ובצמחייה רב שנתית קבועה

שלום רב,ידוע כי דישון האדמה בטרם זריעה / שתילה הוא חלק חשוב ומועיל מאוד להשגת תוצרת בגידולי שדה כיון שהצמח (רוב הצמחים) זקוק לתרכובות חנקן זמינות מהאדמה.מספר שאלות ברשותך:א. האם בדישון יש תרומה נוספת מעבר לתרכובות חנקן?ב. האם השפעת הדישון היא בקצב הצמיחה או בהיקף הצמיחה הכולל?ג. האם במקרה של גינה קבועה (ולא גידולי שדה המתחלפים) יש לספק דישון על בסיס קבוע? ובאיזה אופן?בכבוד רב,שמואל פיש
באר-שבע

כתיבת תגובה