דגם צבעים ופעילות אנזימטית

האם ניתן להסביר את דגם הצבעים בפרווה של חתולים סיאמיים על בסיס רגישות
לטמפרטורה של אנזים המעורב בביוסינטזה של מלנין?
מהו המנגנון?
האם הסבר זה נכון גם בקביעת דגם הצבעים בפרווה של ארנבת סיבירית?
תודה
עדית

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן