גנטיקה ותורשה

ביונק מסוים הגן A מקודד לחלבון. לגן זה שני אללים: A ו–a . האלל A, המקודד 

ליצירת החלבון, דומיננטי.

כאשר יוצרים תרבית תאים מתאי נקבה הטרוזיגוטית (Aa) מוצאים כי בחלק מהתאים 

נוצר החלבון, ובחלק מהתאים לא נוצר החלבון.

א. כיצד אפשר להסביר תופעה זאת?

ב. אם יכליאו נקבה זאת עם זכר שבתאיו נוצר החלבון, האם יש לצפות שבין 

הצאצאים תהיה נקבה שבגופה לא ייווצר כלל החלבון? נמק.

מה התשובה, ומהו דרך הפיתרון? תודה!

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן