גיאומטריה

האם הריבוע הוא מעויין? ( לפי יחסי ההכללה- כמו שאומרים שהריבוע הוא מלבן).


אודה אם אקבל מענה על המשפט של דינה:


בכיתה הוכיחו שאם מרובע הוא מעוין אז האלכסונים שלו חוצים את הזוויות.


דינה אמרה שמכאן נובע שאם במרובע האלכסונים חוצים את הזוויות אז המרובע הוא מעוין.


בברכה,


וודאדכתיבת תגובה