גופיף הקוטב

הביצה שבזקיק עוברת מיוזה 1 ומתחלקת לשני תאים שאחד מהם הוא גופיף קוטב. לאחר ביקוע הזקיק מתקיימת חלוקת שניה – גם גופיף הקוטב עובר חלוקה שניה. לא הבנתי מדוע? האם החלוקה השניה של גופיף הקוטב אינה מיותרת? בזבוז אנרגיה??  שכן תהיה התנוונות של שני התאים שיווצרו לאחר המיוזה של גופיף הקוטב.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן