גבישים פיזיואלקטריים

שלום רב צוות בשער ברשת,
רציתי לדעת את שמו של הגביש ממשפחת "פיזיואלקטרי" שצורך את הלחץ הכי נמוך בכדי להפיק חשמל.
תודה מראש,
תומר ריפקין

כתיבת תגובה