ברק הגדרה מדוייקת

בסד
שלום רב נתקלנו במספר הגדרות של המושג ברק.
מצרפת אותן ושואלת: א. איזו הגדרה מדויקת? ב. כיצד ניתן להסביר בצורה מדויקת לתלמידים מהו ברק?

הברק: חיכוך של עננים הטעונים במטען חשמלי היוצרים פריקה של חשמל סטטי. פריקת חשמל זו יוצרת פרץ אור חזק שנקרא ברק ורעש שנקרא רעם.הברק נאחז לעיתים בעמודי ברזל ונמשך לאדמה, והוא עלול לפגוע ולחַשמֵל בני אדם, בעלי חיים ועצמים.

הברק – בטיפות המצויות בעננים יש מטען חשמלי. כאשר שני עננים, האחד מוטען חיובי והאחר מוטען שלילי נפגשים, נוצר כעין קצר והמטען של שניהם מתפרק זהו הברק. לעיתים החיכוך נוצר בתוך הענן עצמו שמכיל מטען חיובי ושלילי ולעיתים בין ענן עם מטען שלילי לבין האדמה המוטענת בחיובי. הברק חולף באוויר במהירות עצומה המהירות והחום הגדולים של הברק גורמים לאוויר להתפשט ולהתחמם, ומהתפשטות והתחממות זו נוצר קול ה"רעם". אנו רואים את הברק ראשון בגלל מהירותו "מהירות האור", ורק אחר כך שומעים את הרעם שנע במהירות קטנה ממנו. (מהירות הקול).

רוב תודות אבישג

כתיבת תגובה