בעירת נר

 

בניסוי שנערך בכיתה בו נבדק השפעת גורמים על בעירת נר, על פי המצופה נר נמוך בכלי סגור כבה לפני נר גבוה מהסיבה של ריכוז פדח בתחתית הכלי שמשפיעה תחילה על הנר הנמוך. מדוע אם כך כאשר שמים נר נמוך ונר גבוה יחד בכלי סגור הנר הגבוה נכבה ראשון?

תודה.

דילוג לתוכן