ביו חקר – השפעת רמות הבשלה שונות של קומפוסט על נביטה וצמיחה של גרגיר הנחלים

שלום רב,

היינו מעוניינים לדעת אם קומפוסט אכן משפיע על נביטה של זרעים. כלומר, האם אכן יש בסיס ביולוגי להשפעת רמות הבשלה שונות של קומפוסט על נביטה של זרעים. ואם הקומפוסט משפיע על נביטה, מדוע וכיצד הוא משפיע עליהם?

שנית, קיוויתי שתוכלו לפרט לנו על רמות ההבשלה השונות של קומפוסט: האם יש רמות ספיציפיות בזמנים מסוימים שנוטים לבדוק? וגם איזה רמות הבשלה של קומפוסט בכלל צריך לקיים בתהליך?

בנוסף, האם תוכלו להפנות אותנו למקורות מידע מהימנים העוסקים בדרך גידולו של גרגיר הנחלים? (עומק זריעה, מספר זרעים, סוג אדמה וכו')

תודה על העזרה.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן