ביות בעלי חיים

מהו בעל חייים מבוית?
האם בעל חיים חייב לכלול את כל הקריטריונים כדי להיחשב למבוית?
האם ביות בעלי חיים תלוי/קשור באילופם או שבעל חיים יכול להיחשב מבוית מבלי שיהיה מאולף?

כתיבת תגובה