ביוחקר- נשימת שמרים

בניסוי הביוחקר שלנו בדקנו השפעת סוגי סוכר שונים על נשימת שמרים. הסוכרים שנבדקו: גלוקוז, פרוקטוז, סוכרוז, גלקטוז ומלטוז.

קראנו כי המלטוז מורכב משתי טבעות של גלוקוז שהוא הסוכר הזמין ביותר לנשימה. השערתנו הייתה שנשימה בנוכחותו תהיה בין הגבוהים בהשוואה לשאר הסוכרים. תוצאות הניסוי היו הפוכות כאשר מלטוז הוא הסוכר שבנוכחותו הנשימה בשמרים הייתה הנמוכה ביותר.

מה יכול להיות ההסבר לתוצאות הניסוי בסוגיה זו?

תודה מראש

כתיבת תגובה