ביוחקר השפעת ריכוזי מלח על נביטת וצמיחת חיטה

איזה תהליכים ביוכימיים בזרע ובנבט מושפעים על ידי המלח או על ידי חוסר המים בצמח?

דילוג לתוכן