ביוחקר בנושא השפעת זמן חשיפת שמרים לעקת חום על קצב הפקת האנרגיה בהם.

מדדנו את קצב הפקת האנרגיה על פי יציאת הגז פד"ח במצב  עקת חום של 60 מעלות צלזיוס. לאחר חצי דקה עלה קצב הפקת האנרגיה ביחס למבחנה שלא נחשפה למצב העקה. לאחר  עוד דקה עלה קצב הפקת האנרגיה עוד יותר ורק לאחר שתי דקות ירד עד שהיה אפסי לאחר 4 דקות בעקת החום של 60 מעלות צלזיוס. אשמח לקבל הסבר לעלייה בקצב יציאת הפד"ח לאחר חצי דקה ודקה.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן