בהמשך לפסולת חנקנית בממלכת הצמחים

שלום לפרופ וייזל


כידוע הצמח מנצל דשן חנקני כמקור חנקן ומייצר תרכובות אורגניות מתרכובות
אנאורגניות


כיצד הצמח שמסוגל לבצע את התהליכים הנ"ל, אינו מסוגל לנצל אותן תרכבות
אורגניות המשתחררות מתאים מתים?


 האם ישנם חיידקים בתוך הרקמה הצמחית "המפנים" את הפסולת הזאת?


ציינת שהפסולת החנקנית מצטברת, היכן היא מצטברת? הרי היא אינה יכולה
להצטבר בתוך התא.
האם חלק מהחומרים ההלו מופנים לווקואולה?


בתודה,


יעל בר


מקיף ו ב"ש

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן