באפקט פיזור קומפטון הנוסחא עם זוית הפוטון מה הנוסחא לזוית האלקטרון

בפיזור קומפטון:


lamda final-Lmada intial=Lamda Compton(1-cos(teta))


מה הנוסחא לזוית של האלקטרון ביחס לזוית הסטיה של הפוטון ושאר הפרמטרים?


האם בניסוי נבדקה זוית האלקטרון?אלקטרון יוצא ממנוחה למהירות יחסותית –


כיצד ניתן לדעת מה הזוית שהצופה הנייח יראה את האלקטרון?כתיבת תגובה