באמת 50% תינוקות מכל מין?

השאלה מעסיקה אותי כבר שנים.
נשים אינדיווידואליות יולדות – זו 4 בנות ו0 בנים, זו 6 בנים ו-0 בנות, זו בן ובת, זו שתי בנות ושני בנים, שמעתי אף על אשה שילדה 19 בנות ובן אחד.

איך מכל המקרים הללו ודומיהם, יוצא לבסוף שבאוכלוסיה הכללית מספר היילודים מתחלק 50%-50% ? (וכן, הבאתי בחשבון את המימצא שנולדים קצת יותר זכרים אך הם חלושים מהבנות ומתים במספרים מסוימים, כך שהמספר הכללי מתאזן).

אמנם זו שאלה בסטטיסטיקה. אמנם גם הטלות מטבע "מניבות" תוצאות רחוקות משוויון לטווחים קצרים אך במיליוני הטלות התוצאה היא 50% -50% בין צדי המטבע.

תהייה: האם הביולוגיה של הרביה דומה לפיסיקה של הטלות מטבע או קוביה? האם מצבים סביבתיים (למשל מצבי דחק) אין להם השפעה?האם באדם, נטיותיה הפסיכולוגיות (רצונות תת מודעים) של האשה אינן משפיעות?
אולי יש לחקור נושא זה.

דילוג לתוכן