אתנול ושמרים

היינו רוצים לדעת איזה חלק בתאי השמרים מושפע מריכוז גבוה של אתנול, כך שמתרחש עיכוב בקצב הפקת האנרגיה שלהם?
 

כתיבת תגובה