אסטרטגיות

1- כמה ריבועים ניתן לבנות על רשת 4×4 של נקודות במישור הנמצאות במרחק שווה זו מזו?

2- המרחק בין העיר A והכביש הראשי L הוא 7 ק"מ ומרחק העיר B מאותו כביש היא 3 ק"מ המרחק בין שתי הערים הוא 13 ק"מ על הכביש L רוצים לבנותתחנת אוטובוס C. היכן יש למקם את התחנה C כך שסכום המרחקים יהיה מינימלי? הראה שסכום המרחקים המינימלי המקרה זה הוא 15 ק"ם.3- במשולש ADC זווית C היא 90, יש קוו שעובר מנקודה A לצלע DC שנפגשים בנקודה B.

Aהוא בית הספר וB היא ביתו של התלמיד(חכם) D היא מגרש משחקים וC היא ברכת שחייה.

התלמיד יכול להגיע לבית הספר דרך מגרש המשחקים או דרך ביכת השחייה.המחק בין ביתו לבין ביכת השחיה הוא X ק"ם והמרחק בין בריכת השחייה לבית הספר היא Yק"מ.

המורה בקש מהתלמיד לנשות לאמוד את המרחק בין ביתו למגרש המשחקים כשהוא מגיע מחורת לבית הספר. התלמיד טען שאין צורך להמתין למחר. הוא טען שהמרחקים הנתונים מספיקים לו למצוא את המרחק בנדרש במדויק, הכיצד?

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן