אנזימים

הוספת מעכב תחרותי לאנזים תגרום עליה בערך KM של האנזים. השאלה : איך משפיע השינוי בטמפרטורה יחסית לטמ"פ האופטימלית על ערך KM מה קורה לערך כאשר מעלים את הטמפ ומה קורה כאשר מקטינים את הטמפ ?הגדלת הטמפ מעל לטמפ האופטמלית משפיעה על המבנה המרחבי של האנזים אבל הקטנת הטמפ מתחת לטמפ האופטימלית אינה משפיעה על המבנה המרחבי .


תודהחסן

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן