אלכוהול וחיידקים

במסגרת עבודת הביוחקר אנו בודקות השפעת ריכוזים שונים של אלכוהול על תמותת חיידקים. רצינו לדעת את סדר הגודל של כמות האלכוהול שתגרום לתמותה של חיידקים ביחס לכמות החיידקים.
לא הצלחנו למצוא את המידע במקורות מידע אחרים.
תודה

כתיבת תגובה