איך מטפל גו ף האשה בזירמת הזכר?

איני ביולוגית חוקרת, אך לדעתי טוב תעשינה חוקרות אם תבדוקנה איך גוף האשה מנתב את זירמת הזכר דווקא לחצוצרה שבפיתחה נמצאת הביצית, או שמא אינו עושה זאת, וחלק מן הזירמה באמת מתבזבז על החצוצרה השניה.
כמו כן חשוב לדעתי לבדוק איך הרחם מעביר את הזירמה לחצוצרה. אמנם רחם לא הריוני הוא בעל חלל צר מאד. כך שהזירמה עוברת, לא אובדת בחלל. השאלה היא אם הרחם מתכווץ ושואב את הזירמה (המופקדת בואגינה ליד צוואר הרחם) וכך מעביר אותה לחצוצרה.

כתיבת תגובה