אוזון בקוטב

מדוע בקטב הדרומי האוזון יותר מדולל מאשר במקומות אחרים? האם גם בקוטב הצפוני יש אותה תופעה? האם אפשר לקבל הסבר מפורט על השאלהתודה אהרון

כתיבת תגובה