אברונים בתא

האם הריבוזומים בתא מתחלקים ללא קשר לחלוקת התא?

כתיבת תגובה