תודה רבה על תרומתך לפעילות הפורום

Thank you for your donation

פורום המרצות והמרצים למשפטים למען הדמוקרטיה

منتدى محاضري القانون من أجل الديمقراطية

The Israeli Law Professors’ Forum for Democracy

English text will follow

אודות הפורום

בפורום חברות וחברים בעלי.ות עמדות אקדמיות שונות לגבי פרטי הרפורמות השונות שהציעה הממשלה ה-37 לשינוי שיטת המשטר בישראל.
לפיכך, ניירות העמדה או חומרים מקצועיים אחרים המופקים על ידי הפורום משקפים את העמדה הרווחת בקרב החברים.ות, גם אם אינם על דעת כולםן.
עם זאת, אנו מאוחדים.ות בדעה כי יש במכלול ההצעות של הממשלה – שעניינן מתקפה חסרת תקדים בחומרתה על עצמאות השפיטה, הייעוץ המשפטי, המשטרה, הצבא, והשידור הציבורי – כדי לפגוע באופן חמור בשלטון החוק ובאופייה הדמוקרטי של ישראל.
לפיכך, חברנו לפורום זה כדי להעמיד לרשות הציבור את חוות דעתנו המקצועית בשעה הרת גורל זו.

פירוט מורחב על פעילות הפורום ופרסומיו בקישור זה 

About the Forum

Members of the Israeli Law Professors’ Forum for Democracy, hold different academic views regarding the details of the various reforms proposed by Israel’s 37th Government to change Israel’s democratic regime.

However, we are united in the opinion that the host of the government's proposals – which are an unprecedentedly severe attack on the independence of the judiciary, the Attorney General and government legal advisors, the police, the military, and public broadcasting – will seriously damage the rule of law and Israel's democratic character.

Therefore, we joined this forum to make our professional opinion available to the public at this fateful time. The position papers or other professional materials produced by us reflect the prevailing position among the members, even if they are not unanimous. The list of Forum’s members can be found below.

For more details and the forum's publication please follow this link 

דילוג לתוכן