חדשות ועדכונים

מכתב השר יואב קיש בנושא: פאנל בהשתתפות שמחה רוטמן באוניברסיטת תל אביב, תגובות: ור"ה, פרופ' אריאל פורת נשיא אונ' ת"א ופרופ' איתן דומאני ממכון ויצמן | 29.5.23

האירוע המדובר: מן התקשורת על האירוע: מחאות ועימותים בפאנל בהשתתפות רוטמן באוניברסיטת תל אביב: "לגנוז את ההפיכה" | וואלה, 28.5.23 מוקף בשוטרים אל מול קריאות

Read More »

מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מתנגדת נחרצות להצעת החקיקה שתאלץ את מוסדות ההשכלה הגבוהה להעניש ולהשעות סטודנטים בשל הבעת דעות פוליטיות | 28.5.23

מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מביעה התנגדות חריפה ונחרצת להצעה לתיקון חוק זכויות הסטודנט שמקדמת ח"כ לימור סון הר מלך, שעל פיה המוסדות להשכלה גבוהה

Read More »

האוניברסיטה העברית: עקרונות יסוד לעיגון אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל – מכתב לנשיא המדינה | 24.5.23

צוות המומחים של האוניברסיטה העברית בירושלים מתכבד להגיש לכבוד נשיא מדינת ישראל מר יצחק הרצוג את מסמך עקרונות היסוד לעיגון אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל

Read More »

קצת עלינו

ארגון "בשער- קהילה אקדמית למען החברה בישראל" (ע"ר), הוקם בשנת 1999.

הארגון מאגד חברי סגל ממגוון מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל – אוניברסיטאות ומכללות כאחד, וחברים בו כ-1700 חברי סגל אקדמי, לרבות חתני פרס נובל ופרס ישראל, נשיאים ורקטורים בהווה ולשעבר.

מטרתנו היא לקדם את תרומת האקדמיה לחברה בישראל ולשגשוגה כחברה פתוחה, סובלנית ודמוקרטית, שיש בה שיג ושיח רציונלי, התומכת במחקר איכותי וחדשני ומקדמת ידע, תוך שמירה על עצמאותה ואיכותה של מערכת ההשכלה הגבוהה על בסיס העקרונות הבאים:

ליברלים
מחשבה ביקורתית
מצויינות

קידום ערכים ליברלים ואוניברסליים וערכי מורשת ישראל ברוח מגילת העצמאות

הנחלת חשיבה מושכלת

וביקורתית בכל תחומי החיים הציבוריים בישראל

קידום איכות המערכות החינוכיות,
המדעיות והטכנולוגיות

מה אנחנו עושים

01

עומדים בשער האקדמיה: קידום שיח ציבורי בסוגיות הקשורות לאקדמיה ולחברה בישראל

02

פורום השכלה גבוהה: מסגרת לעיסוק במדיניות ההשכלה הגבוהה בישראל 

03

המועדון המדעי: מפגשים והרצאות בהתנדבות לתלמידים וצוותי הוראה

04

בשער ברשת: מערכת שאלות למומחים מהאקדמיה בכל תחומי המחקר המדעי

23

מספר שנות פעילות

תשובות מומחים לשאלות באתר

80

כנסים

2000

חברי קהילת בשער