קידוּמדע - לשאול הכל!

קידומדע – לשאול הכל

פעילות קידומדע – לשאול הכל מציעה מערכת מקוונת שבאמצעותה ניתן לשלוח שאלות למומחים ולמומחיות של  "בשער", בכל תחומי המחקר המדעי.

מטרת המערכת היא הנגשת ידע מהימן, מחזית המחקר האקדמי, לתלמידים, לצוותי הוראה ולציבור הרחב. 

למערכת ערך מיוחד למשתמשים בה משום שניתן לשאול  שאלות מאוד ספציפיות וכן משום שלתשובות יש תו תקן אמינות של "בשער".

עדכון יולי 2023: בימים אלה אנו מחדשים את המערכת ומקווים שהממשק החדש יעלה בקרוב.

 ניתן לשאול שאלות דרך הקישור: שאלות למומחים

דילוג לתוכן