פרסום ממצאי ועדת "בשער" למדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

ועדה אשר בראשה עמד פרופ' יהושע יורטנר גיבשה במשך מספר חודשים דו"ח שנושאו "מעמד ההשכלה הגבוהה ואוניברסיטאות המחקר בישראל: תמרורי אזהרה וקווי מדיניות".