הפורום להשכלה גבוהה - סדרת 2021

ישראל - השכלה גבוהה בחברה רב-תרבותית

עשור להחלטת המל"ג מיום 10.1.2011 בנושא הנגשת ההשכלה הגבוהה למגזרים יחודיים

שילוב מוצלח של החרדים והערבים בחברה הוא חיוני למדינת ישראל. על כך יש הסכמה. אבל איך עושים את זה?

לפני עשור קיבלה הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה החלטה על הנגשת השכלה גבוהה למגזרים יחודיים. ההחלטה באה לתת מענה להרכב הדמוגרפי של ישראל שקימות בו קבוצות שהנגישות שלהן להשכלה גבוהה היא נמוכה, בעיקר: האוכלוסייה הערבית, והאוכלוסייה החרדית.

הקימו צוותי עבודה, פיתחו מודלים, ייסדו תוכניות תמיכה ייעודיות – ועברו להן 10 שנים.

בסדרה של 4 מפגשים אנחנו הולכים לבדוק מה קרה בעשור הזה: מה למדנו? מה הצליח? מה לא הצליח? ומה הלאה?

מפגש פתיחה: מבט השוואתי: ארה"ב, דרא"פ, סינגפור וישראל

COMPARATIVE PERSPECTIVES: USA, SOUTH AFRICA, SINGAPORE, ISRAEL

יו"ר ומנחה: פרופ' גילי דרורי
Chair: Prof. Gili Drori 

במפגש הפתיחה הוצג מבט השוואתי על הנגשת השכלה גבוהה בחברות מגוונות-חברתית ולעיתים אף שסועות ברחבי העולם: ארצות הברית, דרום אפריקה, סינגפור וישראל.

מפגש ראשון |  Opening Session 

מפגש זה (בלבד) התקיים בשפה האנגלית

יום רביעי ה-28.4.21 בשעות 21:00-19:00, בזום
Wednesday, 28th April 2021, 19:00-21:00, Zoom

Program:

Greetings
Dr. Vered Ariel-Nahai, CEO BaShaar
Prof. Irad Yavneh, BaShaar's Academic Forum & Director of Samuel Neaman Institute for National Policy Research
Introduction
Prof. Gili Drori, BaShaar & The Hebrew University of Jerusalem
Gender and Faith Related Issues in US Higher Education
Prof. Sheldon Rothblatt, University of California, Berkeley
in conversation with
Prof. Sarah Guri-Rosenblit, The Open University of Israel
Access and equity in higher education in post-apartheid South Africa
Prof. Gerald Wangenge Ouma, University of Pretoria, South Africa
Higher education in diverse societies – Singapore 
Prof. Bertil Andersson, Former President of, Nanyang Technological University, Singapore
Opening higher education to the Ultra-orthodox in Israel: accommodating idiosyncrasies, preserving academic values
Prof. Manuel Trajtenberg, Tel Aviv University, Former Chairman of the Planning and Budgeting Committee; Director, Institute of National Security Studies (INSS)
Discussion

מפגש שני: הנגשת השכלה גבוהה לחברה הערבית

יו"ר ומנחה: פרופ' ראמי חג'-עלי

המפגש עסק בנושאי מפתח בתחום ההשכלה הגבוהה בחברה הערבית – בכל נושא התקיים סבב דוברות ודוברים וכן דיון בהשתתפות כל חברות חברי הפנאל.  שאלות מן הקהל התקבלו לאחר כל דיון.
 
יום שני ה-24.5.21 בשעות 20:30-18:00, בזום
תוכנית המפגש:

ברכות
ד"ר ורד אריאל נהרי, מנכ"לית "בשער"

פרופ' שמעון ינקלביץ', יו"ר פורום השכלה גבוהה, "בשער" 

דברי פתיחה
פרופ' ראמי חג'-עלי, "בשער" ואוניברסיטת תל אביב

נושאי מפתח של המפגש:

המפגש התקיים מייד אחרי מלחמת שומר החומות והמהומות ברחבי הארץ לכן החלק הראשון של הכנס הוקדש לדיון במצב בקמפוסים לאור המהומות.
  • השכלה גבוהה והחברה הערבית – נתונים וסטטיסטיקה
  • חסמים לקבלה – בגרות-פסיכומטרי, שפה, מכינות, מודעות להשכלה גבוהה בכלל ומקצועית בפרט
  • חסמים והצלחות, קשיים ואתגרים, נשירה – נקודות מבט מוסדיות ואחרות
  • מודלים שונים של הנגשת השכלה גבוהה לחברה הערבית.
  • השפעת ההשכלה הגבוהה על החברה הערבית
  • המוסדות להשכלה גבוהה כמעסיק של בוגרות.ים (סגל מינהלי וזוטר), חוקרות.ים, מרצות ומרצים

חברות וחברי הפאנל (לפי סדר א-ב):

גב' אגדיר (איינה) ג'מיל אבו זרקא, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' מחמוד גנאים, נשיא מכללת סכנין
פרופ' מונא חורי-כסאברי, האוניברסיטה העברית
עו"ד שועאע מנצור מסארווה, ראש עיריית טייבה
פרופ' יוסף משהראוי, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ'  ניר קידר, מכללת ספיר
גב' מרב שביב, לשעבר סמנכ"ל תכנון בוות"ת מל"ג

מפגש שלישי: הנגשת השכלה גבוהה לחברה החרדית

יו"רים ומנחים: ד"ר נעמי פרל ופרופ' עודד נבון 

במפגש דובר על שילוב חרדים באקדמיה בהפרדה ובשילוב מלא ונבחנו השפעת השילוב על האקדמיה, על הקהילה החרדית ועל החברה הישראלית כולה.
9.6.21 בשעות 20:30-18:00
תוכנית המפגש:

ברכות
ד"ר ורד אריאל נהרי, מנכ"לית "בשער"
פרופ' עירד יבנה, "בשער" ומנכ"ל מוסד שמואל נאמן

דברי פתיחה
פרופ' עודד נבון, "בשער" והאוניברסיטה העברית

שילוב חרדים במערכת ההשכלה הגבוהה – סקירה
ד"ר לי כהנר, מכללת אורנים והמכון  הישראלי לדמוקרטיה

המסגרות החרדיות (המח"רים)
הרב צבי שרייבר, קמפוס לוסטיג, המרכז האקדמי לב

שילוב במוסד האם
גב' מיכל ברק, ראש יחידת גיוון, האוניברסיטה העברית

פאנל: ההשפעה של כניסת החרדים להשכלה הגבוהה על האקדמיה ועל החברה החרדית והכללית
בהשתתפות:

ד"ר נחומי יפה, אוניברסיטת תל אביב
הרב יהושע פפר, עורך כתב העת החרדי 'צריך עיון'
פרופ' נויה רימלט, אוניברסיטת חיפה

שאלות מהקהל

מפגש רביעי ומסכם: תובנות, אתגרים ומבט לעתיד

יו"ר ומנחה: פרופ' שמעון ינקלביץ'

במפגש הרביעי והמסכם דובר על תובנות ואתגרים ועל עתידה של ההשכלה הגבוהה בחברה הרב-תרבותית בישראל באספקטים שונים: חברתיים, חינוכיים, כלכליים, מערכתיים, מוסדיים ותעסוקתיים.
20.7.21 בשעות 20:30-18:00
תוכנית המפגש:

ברכות
ד"ר ורד אריאל נהרי, מנכ"לית "בשער"

פרופ' חגית מסר-ירון, יו"ר "בשער"

דברי פתיחה
פרופ' שמעון ינקלביץ', יו"ר פורום השכלה גבוהה "בשער"

חלק ראשון: תובנות, אתגרים ומבט לעתיד

  • אספקטים כלכליים-תעסוקתיים-חברתיים

          פרופ' דן בן-דוד, אוניברסיטת תל אביב ונשיא מוסד שורש למחקר כלכלי וחברתי.
          גב' מירב ארלוזורוב, בעלת טור יומי ופרשנית בכירה ב-TheMarker

  • אספקטים חינוכיים-מוסדיים-מערכתיים

         פרופ' ברק מדינה, רקטור האוניברסיטה העברית
          גב' מיכל נוימן, מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת

חלק שני: פאנל דיון
בהשתתפות חברות וחברי המפגש
מגיבים: פרופ' גילי דרורי, פרופ' ראמי חג'-עלי ופרופ' עודד נבון

שאלות מהקהל 

הצטרפו אלינו! לא רק בגלל שזה חשוב אלא גם בגלל שזה מעניין

דילוג לתוכן