ארגון "בשער: קהילה אקדמית למען החברה בישראל" (ע"ר), הוקם בשנת 1999 ע"י חברי סגל בכירים ממוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל.
כיום חברים בארגון כ-2000 חברות וחברי סגל אקדמי, לרבות נשיאים ונשיאות ורקטורים לשעבר, כלות וחתני פרס נובל ופרס ישראל, מכל המוסדות להשכלה הגבוהה בישראל.
יו"ר "בשער" היא פרופ' חגית מסר-ירון, שכיהנה בתפקידי מפתח בינהם: המדענית הראשית במשרד המדע , סגנית נשיא למו"פ באוניברסיטת ת"א, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה  וכסיו"ר המועצה להשכלה גבוהה.
יושבי הראש הראשונים היו פרופ' זאב תדמור, נשיא הטכניון לשעבר ופרופ' חנוך גוטפרוינד, נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים לשעבר.
מטרת "בשער" היא לקדם את תרומת האקדמיה לחברה בישראל ואת החברה בישראל כחברה תומכת ידע ומקדמת ידע על בסיס העקרונות הבאים:

קידום ערכים ליברליים ואוניברסליים וערכי מורשת ישרל ברוח מגילת העצמאות | הנחלת חשיבה מושכלת וביקורתית בכל תחומי החיים הציבוריים בישראל | קידום איכות המערכות החינוכחיות, המדעיות והטכנולוגיות

ליברלים
קידום ערכים ליברלים ואוניברסליים וערכי מורשת ישראל ברוח מגילת העצמאות
מחשבה ביקורתית
הנחלת חשיבה מושכלת וביקורתית בכל תחומי החיים הציבוריים בישראל
מצויינות
קידום איכות המערכות החינוכיות, המדעיות והטכנולוגיות

 

"בשער" הוא ארגון א-פוליטי ובלתי תלוי שפועל למען החברה בישראל במגוון נושאים באמצעות מאות מתנדבים. בנוסף, הארגון איננו מתמקד בקידום של תחומי ידע צרים, אלא מאגד את כל אנשי הסגל ממניפת הידע האקדמי בכל האוניברסיטאות והמכללות בישראל.
ארגון "בשער" פועל כיום בשני תחומים מרכזיים:

1. תחום ההשכלה הגבוהה:
באמצעות "פורום השכלה גבוהה" הארגון מוביל בחינה ביקורתית של התנהלות המערכת האקדמית כמערכת חופשית ועצמאית באמצעות פורום הפתוח לנציגים מכלל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל אשר מטרתו לשמור על מאפייניה הייחודיים של האקדמיה ולחיזוקם. פעילותו של הפורום מתבצעת באמצעות מפגשים, כנסים והנגשת ידע בנושא לציבור הרחב ולמקבלי החלטות.

2. תחום החינוך המדעי: 
הרחבת החשיפה להשכלה גבוהה, למחקר האקדמי בישראל ולחשיבותה של החשיבה הרציונלית,מול קהלי יעד מגוונים במערכת החינוך. הפעילות החינוכית מתבצעת בשני אופנים: מפגשים עם חוקרים ומרצים ומערכת מקוונת לשאלות ותשובות ממומחים ממגוון תחומי הידע. ארגון "בשער" מתמקד בפעילותו החינוכית בעשייה בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.

דילוג לתוכן