עמדת "בשער" בנושא הצעת התיקון לחוק המל"ג – פיטורי איש סגל בשל פעילות פוגענית או תמיכה בטרור | 5.6.24

עמדת "בשער" בנושא:

הצעת התיקון לחוק המל"ג – פיטורי איש סגל בשל פעילות פוגענית או תמיכה בטרור

ארגון "בשער – קהילה אקדמית למען החברה בישראל" מצטרף לגופים ולארגונים הרבים* שהביעו התנגדות נחרצת, מחאה תקיפה וגינוי מהדהד להצעת התיקון לחוק המועצה להשכלה גבוהה, הצעה המבקשת להגביל את חופש הביטוי והחופש האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה.

אנו מוחים על עצם הטענה שיש בהצעת התיקון לחוק צורך אמיתי כלשהו. בניגוד לנאמר בהסבר להצעת התיקון לחוק אין שום צורך "לדייק ולאזן" גם בימי מלחמה, בין עקרון חופש הדיבור והחופש האקדמי כפי שהם מוגדרים בתקנוני המוסדות, לבין עקרון היות מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית. כל כוונתה של ההצעה היא להלך אימים על חברי וחברות הסגל במוסדות האקדמיים ולמנוע מהם להתבטא, לפעול ולחקור על פי צו מצפונם והעקרונות האקדמיים המחייבים. הוא מהווה המשך לניסיונות חוזרים של הממשלה לפגוע באקדמיה וערכיה. התיקון המוצע לחוק ההשכלה הגבוהה מזכיר חוקים מתקופות אפלות ומשליך על תדמיתה ובידודה של ישראל בעולם.

אנו מגנים את הכוונה להטיל על המוסדות האקדמיים חובת עיסוק בנושאים שהם מעניינן של רשויות החוק, האמונות על אכיפת חוק המאבק בטרור ועל חקירות הנוגעות בעבירת הסתה לטרור. ככל שיש חשד לעבירות כאלו, גם במוסדות האקדמיים, יש כבר היום לרשויות החוק את הכלים החוקיים והמשפטיים לחקור, לבדוק ולהעמיד לדין.

גם ואולי במיוחד בימים קשים אלה, במסגרת מחויבותו הבלתי מתפשרת של ארגון "בשער" להגנה על ערכי האקדמיה, על חופש הביטוי בכלל ובפרט במוסדות האקדמיים בישראל, אנו רואים חובה לעמידה על המשמר ולהימנעות אפילו ממראית עין של פגיעה ביסודות החופש האקדמי, חופש הביטוי, והזכות להבעת דעה, כל עוד שאין בה קריאה והסתה לאלימות, גזענות או לפגיעה בזכויות אדם.

אנו דורשים מממשלת ישראל ומכנסת ישראל להוריד לאלתר את הצעת התיקון לחוק מסדר היום וקוראים לכל מי שדמותה של ישראל כמדינה דמוקרטית יקרה לליבו להצטרף לכל הארגונים המתנגדים לתיקון להצעת החוק ולהשמיע קול בנושא.

_________________

*בין היתר: ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה), ועד ראשי המכללות (ור״ם), מאבק האקדמיה, המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות, התאחדות הסטודנטים בתל אביב, התאחדות הסטודנטים במכללת שנקר.

5.6.24

קישור לנייר העמדה כקובץ: עמדת בשער בנושא הצעת התיקון לחוג המלג פיטורי איש סגל_5.6.24

חומרים נלווים ונוספים:

כמו כן להלן:
1. הודעת ור"ה בנושא (3.6.24):
ועד ראשי אוניברסיטאות המחקר (ור"ה) מתנגד נחרצות להצעת החוק שמקדם יו"ר הקואליציה בשיתוף התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית. לצערנו, זהו חלק מקמפיין הסתה ושיסוי מתמשך בעל אופי מקרתיסטי כנגד האקדמיה הישראלית. שיאו של הקמפיין בקידום הצעת חוק שמהותה סתימת פיות, יצירת אווירת הלשנות ופחד בקמפוסים האקדמיים. הצעת חוק זו תפגע אנושות בעצמאותה של האקדמיה, בחופש הביטוי ותסייע לאויבינו, באמצעות ארגוני ה- BDS, להרחיב את החרם האקדמי על ישראל באופן שלא תהיה ממנו דרך חזרה. אנו קוראים לכל חברי וחברות הכנסת לדחות את יוזמת החקיקה זו לאלתר ולמנוע את הפגיעה הקשה באקדמיה ובדמוקרטיה הישראלית.
2. הודעת מטה מאבק האקדמיה (3.6.24):
קשה למצוא מילים חזקות מספיק לגנות את יוזמת החוק להגבלת חופש הביטוי באוניברסיטאות. ביטויים כמו ׳לדייק ולאזן את חופש הביטוי׳ לקוחים ישירות מהלקסיקון האורווליאני של 1984. אוטוקרטיה דורסנית שמכבסת מילים על מנת לרמוס זכויות בסיסיות.                    
בסופו של יום, מדובר ביוזמה של יושב ראש התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות שמנסה להשתמש בה כמקפצה לקידום פוליטי על ידי חבירה ל׳אם תרצו׳ ולגורמי ימין קיצוני דומים. אותו יו״ר אינו מייצג את הסטודנטים וחלק משמעותי מאגודות הסטודנטים כבר משכו חתימתן ממכתב שהפיץ ללא אישורן.
מצער שבתקופה בה גוברות המתקפות על האקדמיה הישראלית וקולות החרם על ישראל, בוחר יו"ר התאחדות הסטודנטים לחבור לחברי כנסת מהקואליציה במסעם להחליש ולפגוע באקדמיה גם מבפנים.

מהתקשורת:

מאמר דעה של פרופ' חגית מסר ירון, יו"ר "בשער", על התקרית במכללת רמת גן וההצעה לתיקון חוק המועצה להשלכה גבוהה בנושא: "פיטורי איש סגל בשל פעילות פוגענית או תמיכה בטרור" (יוזם הצעת התיקון לחוק: חה"כ אופיר כץ). "הארץ", 5.6.24

ארגון המרצים 'בשער' והסטודנטים פעילי הסביבה מתנגדים להצעת החוק לסתימת פיות באקדמיה | זו הדרך, 7.6.24

======

נשיא הטכניון: לא נאכוף את חוק ההשתקה שהממשלה מקדמת | ליאור דטל, דה מרקר, 17.6.24

דילוג לתוכן