עמדת "בשער" בנושא החרם האקדמי | 16.5.24

עמדת "בשער" בנושא:

החרם האקדמי

ארגון "בשער – קהילה אקדמית למען החברה בישראל" רואה בדאגה רבה את המגמות המתרחבות באקדמיה בעולם של חרם על האקדמיה בישראל. הקריאות לחרם הינן חלק מרכזי בגל ההפגנות השוטף את הקמפוסים ושותפים להן גם עמיתות ועמיתים ליברליים, שאינם נמנים על חוגי המפגינים ואינם לוקים באנטישמיות או באנטי-ישראליות עיוורת בתגובה למדיניות ולפעילות ישראל בעזה.

את השפעות החרם כבר מרגישים בישראל. זה התחיל בביטול או באי הזמנת חוקרות וחוקרים להשתתף בכנסים, בביטול או באי הזמנה לקחת חלק במחקרים, בדחיית מאמרים לפרסום בכתבי עת מובילים, והמשיך לניתוק קשרים, ביטול שיתופי פעולה ועוד. בטווח היותר ארוך, עם ההשפעה המצטברת, החרם יפגע אנושות ביכולת של ישראל לשמר את כוחה ומעמדה.

חרם אקדמי על מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל הינו סיכון קיומי למדינת ישראל. ללא אקדמיה חזקה ומחקר מדעי מצטיין לא נוכל לקיים מדינה בטוחה ומשגשגת כלכלית, חברתית ותרבותית. אלו אינם יכולים להתקיים ללא קשרים בינלאומיים חזקים ושיתופי פעולה מחקריים הדוקים עם המוסדות המובילים בעולם. חרם יביא גם לבריחת מוחות ולנזק חמור לאקדמיה ולחברה הישראלית, נזק שעלול להיות בלתי הפיך.

יש להתמיד במאבק נחרץ נגד תומכים של ארגון הטרור הרצחני חמאס, נגד גילויי האנטישמיות הגואה כלפי יהודים מעצם היותם יהודים, נגד האנטי-ישראליות שאינה רואה כל זכות קיום למדינת ישראל ונגד מהלכי ההסתה והחרם שלהם. זאת, תוך הבחנה בין רבדים אלו לבין ביקורת לגיטימית על מדיניותה ומעשיה של ממשלת ישראל.

חשוב לזכור שהקריאה הבינלאומית לחרם אקדמי על ישראל אינה נובעת רק מאי הכרת העובדות ומהטיה בסיסית נגד מדינת ישראל. בחלקה, היא תגובה למדיניותה של ממשלת ישראל. הממשלה אינה מפרסמת את מדיניותה בכל הקשור להימנעות מפגיעה באזרחים בעזה ואינה מפרסמת את תוצאות התחקירים באשר לתקריות שבהן הופרו לכאורה דיני המלחמה. לא ננקטים צעדים כלשהם, על-ידי ראש הממשלה ורשויות אכיפת החוק, כלפי התבטאויות לא ראויות וקיצוניות של שרים וחברי כנסת, חלקן בניגוד לדיני המלחמה, מה שמתפרש כתמיכה בהן וכהסכמה שבשתיקה. גם התקשורת הישראלית לא נותנת סיקור מלא של המצב ההומניטרי בעזה. לכל אלה השלכות שליליות קשות על תדמיתה ומעמדה הבינלאומי של ישראל בכלל ועל המעמד הבינלאומי של האקדמיה הישראלית בפרט.

ארגון "בשער" דרש בעבר וממשיך לדרוש מממשלת ישראל להקפיד להימנע, גם בזמן מלחמה, ממעשים שפוגעים (גם שלא במכוון) באוכלוסייה אזרחית תוך הפרת זכויות אדם ודיני מלחמה. יש להבטיח סיוע הומניטרי, מחסה, מזון ותרופות לאוכלוסייה האזרחית. כמו כן, על הממשלה לגבש תכנית אסטרטגית באשר לשחרור החטופים בעדיפות ראשונה, להבטחת ביטחונם של תושבי ישראל בכלל והמפונים בפרט, לפגיעה ממשית בכוחו של חמאס ולאופן ניהול רצועת עזה בעתיד.

הידרשות אחראית של הממשלה לנושאים אלו היא הכרחית לסיומה המהיר של המלחמה תוך הבטחת שלומה וביטחונה של המדינה ובניית עתיד טוב יותר. היא הכרחית גם למאבק במגמות החרם האקדמי המסוכן לעתיד המדינה.

******
16.5.24

קישור לנייר העמדה כקובץ: עמדת בשער בנושא החרם האקדמי_16.5.24

דילוג לתוכן