עמדת "בשער" בנושא הצעת החוק להענקת פטורים גורפים מלימודים לקראת תואר לחיילי.ות מילואים | 18.3.24

עמדת "בשער" בנושא:

הצעת החוק להענקת פטורים גורפים מלימודים לקראת תואר לחיילי.ות מילואים

ארגון בשער – קהילה אקדמית למען החברה בישראל שומר ומגן באופן בלתי מתפשר על החופש האקדמי ועל עצמאות המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, המעוגנים בחוק המועצה להשכלה גבוהה. אחת הנגזרות מהאוטונומיה המוסדית היא כי כל מוסד אקדמי קובע את תוכן והיקף תוכניות הלימוד אשר מקנות תואר אקדמי. הדבר נעשה בכפוף לאישור ולפיקוח המועצה להשכלה גבוהה (המל״ג) – גוף האמור להיות א-פוליטי, שומר סף, ואמון על איכות ההשכלה והמחקר בישראל. 

ועדת החינוך של הכנסת תדון השבוע (ב-19.3.24) בהצעת חוק שעניינה סיוע לסטודנטים וסטודנטיות ששירתו במילואים. הצעת החוק היא צעד חד צדדי, דורסני, המתערב ופוגע באופן בוטה בעצמאות המוסדות להשכלה גבוהה, בחופש האקדמי ובאוטונומיה המוסדית.

המוסדות האקדמיים והם בלבד צרכים להיות אמונים על ההקלות והסיוע  לסטודנטים.ות משרתי ומשרתות המילואים. המוסדות הוכיחו, עוד לפני פתיחת הסמסטר ובמהלכו, נכונות גדולה ואפקטיבית לעשות זאת. יש הרבה דרכים בהן ניתן לעזור כלכלית ולימודית לאוכלוסיית המשרתים.ות. הוועדה צריכה לדון בהם יחד עם נציגי המוסדות ויכולה אף להציע הצעות משל עצמה. אסור אבל לפגוע בעצמאות המוסדות ולכפות בחוק בנושאים שבליבת הפעילות האקדמית ובוודאי כאלו שמתנגשים בסעיף 15 לחוק המל״ג.

הוועדה מבקשת לדון בחוק המכתיב וכופה את היקף התואר האקדמי בכלל, לרבות התואר האקדמי-מקצועי! וכפועל יוצא להוריד את איכות התואר ולפגוע בסטודנטים.ות עצמם. זאת תוך התעלמות מההשלכות של הכשרה חלקית של הסטודנטים.ות. איך נוכל להבטיח את איכות התואר והכרה באיכותו על ידי מוסדות מובילים בחו״ל ועל ידי מעסיקים פוטנציאליים? איך נוכל להבטיח את הרמה המקצועית של המורים.ות של ילדנו, של העובדים.ות הסוציאליים, המהנדסים.ות, הרופאים.ות, ועוד? על כל אלו חייבים להיות אחראיים המוסדות האקדמיים והם בלבד ובפיקוח הגופים הרגולטוריים.

על חברי.ות הוועדה להבין ולכבד את חוק המל״ג על החופש האקדמי והאוטונומיה המוסדית שבליבה שלו. על הוועדה להפנים את גבולות השימוש בחקיקה ביחס למוסדות אקדמיים בכלל ואת ההשלכות ארוכות הטווח של שימוש פופוליסטי בחוק לקביעת איכות התואר. זהו פתח שיכול במהירות לדרדר את ההשכלה הגבוהה האיכותית במדינת ישראל.

ארגון "בשער" שב וחוזר על קריאתו לחברי ולחברות הכנסת (נייר עמדה מיום 2.2.24), שלא להתערב בחוק בהתנהלות המוסדות והאוטונומיה האקדמית שלהם ובוודאי בנושאים שיש להם השלכה ישירה על איכות התואר. גם ללא התערבות המחוקק המוסדות פועלים ללא לאות למען המשרתים והמשרתות במילואים, תוך רצון כן לעזור עם הקפדה על מידתיות והימנעות מאפליה מהותית.

******
18.3.24

קישור לנייר העמדה כקובץ: הצעת החוק להענקת פטורים גורפים מלימודים לקראת תואר לחיילי.ות מילואים_בשער 18.3.24

דילוג לתוכן