בשער לאגודה האמריקאית של המכללות והאוניברסיטאות | Bashaar to the American Association of Colleges and Universities (AAC&U) | 19.11.23

לקובץ המכתב של בשער: PDF Bashaar to AACandU_18.11.23

Statement on the Israel-Gaza War _ AAC&U 10.10.23

וזה קישור להצהרה | link to the statement

דילוג לתוכן