בשער לאוניברסיטת אוטרכט, הולנד | Bashaar to Utrecht University, The Netherlands | 15.11.23

לקובץ המכתב של בשער: PDF Bashaar to Utrecht University_16.11.23

הצהרת האוניברסיטה: Message in response to the situation in Israel and the Gaza Strip – Students UU

ההצהרה זמינה גם בקישור זה | Statement also available through this link

דילוג לתוכן