הזמנה לחתום על עצומה לוועדת האו"ם לזכויות אנשים עם מוגבלות בהקשר החטופים | Letter to the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities – the Abducted

דילוג לתוכן