בשער לאוניברסיטת קולומביה בהמשך למכתב של 166 פרופ' | Bashaar to Columbia University following the letter by 166 professors (IAU) | 7.11.23

לקובץ המכתב של בשער: PDF Bashaar to Columbia University_7.11.23

מכתב 166 המרצים.ות מאוניברסיטת קולומביה: Columbia Faculty Letter_ Grave Concerns About the Well-Being of Our Students

המכתב זמין גם בקישור זה |  available also through this link

דילוג לתוכן