בשער למכון הטכנולוגי הפדרלי של שווייץ בציריך | Bashaar to ETH Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 24.10.23

לקובץ המכתב של בשער: PDF Bashaar to ETH_24.10.23

טקסט המכתב של המכון הטכנולוגי הפדרלי של שוויץ בציריך: ETH Letter to Colleagues

דילוג לתוכן