מכון פראונהופר לטכנולוגיות מידע מאובטח, גרמניה | Fraunhofer Institute for Secure Information Technology

Unsere Gedanken sind bei unseren Freund:innen und Kolleg:innen, mit denen wir in Jerusalem zusammenarbeiten.

Seit dem 7. Oktober befindet sich Israel im Kriegszustand. Terroristen der in Gaza regierenden radikalislamischen Hamas durchbrachen die Grenzsicherungen zu Israel, töteten und verschleppten wahllos hunderte von Menschen. Viele der Opfer wurden auf grausamste Weise geschändet und zur Schau gestellt.

Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen, bei den Menschen in Israel, bei unseren Freund:innen, unseren Kolleg:innen an der Fraunhofer-Innovationsplattform für Cybersicherheit an der Hebrew University of Jerusalem (HUJI). Es ist unvorstellbar, welches Leid und welche Angst die Terroristen mit diesem Angriff über das Land gebracht haben und immer noch bringen. Israel und die Menschen in Israel haben unsere vorbehaltlose Solidarität. Der Überfall auf Israel ist monströs und barbarisch, wer ihn bejubelt und relativiert, macht sich selbst schuldig an diesen Verbrechen.

Das Direktorium der Innovationsplattform
Michael Waidner Haya Shulman Michael Schapira David Hay

ATHENE-Center The Hebrew University of Jerusalem Goethe University Frankfurt Hochschule Darmstadt Fraunhofer IGD


Our thoughts are with our friends and colleagues with whom we work in Jerusalem.

Israel has been in a state of war since October 7th. Terrorists from the radical Islamic Hamas, which rules in Gaza, broke through the border to Israel, killing and kidnapping hundreds of people. Many of the victims were violated and displayed in the most cruel ways.

Our thoughts are with the victims and their families, with the people of Israel, with our friends, our colleagues at the Fraunhofer Innovation Platform for Cybersecurity at the Hebrew University of Jerusalem (HUJI). The suffering and fear the terrorists have brought and continue to bring to the country with this attack is unimaginable. Israel and the people of Israel have our unconditional solidarity. The attack on Israel is monstrous and barbaric; anyone who celebrates it and relativizes it is guilty of these crimes themselves.


מחשבותינו עם החברים והקולגות שלנו בירושלים

מאז ה-7 באוקטובר נמצאת מדינת ישראל במצב מלחמה. מחבלים מהחמאס האיסלאמי הקיצוני, השולט בעזה, פרצו את הגבול עם ישראל, רצחו וחטפו מאות בני אדם, נשים, ילדים וזקנים ללא הבחנה. רבים מהקורבנות חוללו במותם ובחייהם.

מחשבותינו עם הקורבנות ומשפחותיהם, עם עם ישראל, עם חברינו, ועמיתינו בפלטפורמת החדשנות פראונהופר לאבטחת סייבר באוניברסיטה העברית בירושלים.

קשה לתפוס את גודל הכאב ולהכיל רוע בסדר גודל כזה.

אנחנו מביעים סולידריות עם מדינת ישראל ועם עם ישראל. המתקפה על ישראל היא מפלצתית וברברית ומי שחוגג אותה תומך בפשעים הללו.

Link to the statement

 

דילוג לתוכן