בשער לאגודה האמריקאית לפיזיקה | Bashaar to the American Physical Society APS | 19.10.23

לקובץ המכתב של בשער: PDF Bashaar to APS_19.10.23

צילום הודעת האגודה בתחתית עמוד זה | Scroll down for the APS message

קישור להודעה המתוקנת של האגודה 23.10.23 Link to the revised message of the APS

דילוג לתוכן