בשער לנשיאת אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק | Bashaar to the President of Columbia University in NY | 19.10.23

דילוג לתוכן