האוניברסיטה המרכז אירופית, אוסטריה, לימודי יהדות | Central European University, Jewish Studies

Statement in Support of Israel

October 14, 2023
 

The views and opinions expressed below are those of the authors and do not necessarily reflect the views or positions of the Central European University. Official announcements and statements from Central European University can exclusively be found here  


We at the Jewish Studies Program at Central European University are devastated and horrified by last weekend’s terrorist attack by Hamas against Israeli civilians.  We strongly condemn this wanton act of slaughter.  We are deeply saddened by the tragic loss of civilian life, and our thoughts are with those whose loved ones have been murdered or taken hostage or whose fates are still unknown.

Both Israel and Gaza are suffering because of Hamas's actions, and we grieve over the terrible loss of life on both sides of the border and over the grave setback for the cause of peace.

 

Die Mitarbeitenden am Programm für Jüdische Studien an der Central European University sind erschüttert und entsetzt über den terroristischen Überfall der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung am vergangenen Wochenende. Wir verurteilen dieses barbarische Massaker aufs Schärfste. Unsere Gedanken sind bei allen, deren Angehörige ermordet, als Geiseln verschleppt worden sind, oder noch vermisst werden. 

Sowohl Israel als auch Gaza leiden aufgrund des Terrors der Hamas. Wir sind tiefbetrübt über die tragischen Verluste von Menschenleben auf beiden Seiten und über den schweren Rückschlag für die Sache des Friedens. 

 

אנו, חברי התוכנית ללימודי יהדות של האוניברסיטה המרכז אירופאית, ניצבים מזועזעים עד עמקי נשמתנו לנוכח מתקפת הטרור של ארגון החמאס על אזרחים ישראלים בסוף השבוע האחרון. אנו מגנים בכל לשון את הטבח חסר הרסן, וכואבים את אובדן החיים הטראגי וחסר התוחלת. מחשבותינו עם כל אלה שיקיריהם נרצחו, נלקחו כבני ערובה, או שגורלם אינו ידוע

ישראל כמו גם עזה סובלות כתוצאה מפעולות החמאס, ואנו כואבים את האובדן הנורא של חיי אזרחים משני צידי הגבול, ומצירים על הפגיעה החמורה בהתקדמות לקראת השלום

 

Signed by:

András Kovács, Professor Emeritus, Nationalism Studies Program, Jewish Studies Program

Michael L. Miller, Head of the CEU Nationalism Studies Program. Academic Director of the CEU Jewish Studies Program

Carsten Wilke, Professor, Department of History, Department of Medieval Studies, Jewish Studies Program
 

Link to the statement

דילוג לתוכן